-- Država dovršila "osmicu" -- ...


Odbor za dovršenje šarganske "osmice" uspešno je dovršilo radove na poverenoj trasi dugoj 22,8 km i prvi voz je prošao novom prugom 25. januara 1925.godine. Stanice na ovoj trasi su bile: Šargan Vitasi-Jatare 7,5 km, Jatare-Mokra Gora 7,8 i Mokra Gora-Vardište 7,5 kilometara. Železnička stanica Jatare služila je samo kao ukrsna stanica i u njoj nikada nije prodata ni jedna vozna karta.
I na ovoj trasi pored više propusta, mostova i potpornih zidova, izgrađeno je takođe 22 tunela od kojih je samo šarganski tunel bio dug 1666 metara.
Ova uzana pruga je imala veliki ekonomski, politički i vojno-strategijski značaj za novostvorenu državu Kraljevinu Srba Hrvata I Slovenaca, posebno za užička sela kroz koja je prošla. Pruga od Užica do Mokre Gore zaposlila je oko petsto ljudi, na održavanju ili kao saobraćajno osoblje na železnici.

-- Odlazak "ćire" u nezasluženu penziju -- ...
Prugom uskog koloseka, koja je povezivala Beograd sa Sarajevom i Dubrovnikom, krstario je popularni "ćira". Čitavih pola veka ova pruga otvarala je Mokroj Gori vrata u svet, a parnjača je povezivala ovo selo sa svetom.
A čitave tri decenije pre no što će "ćira" krenuti Šarganom, Mitar Tarbić, poznati kremanski prorok, predvideo je da će "kroz cigansko padalište proći gvozdeni put sa gvozdenim ognjenim kolima koja će uvek sama zastajati na mjestu de su sad evo ciganske čerge". (radi se o delu Kremana).
Napredak i razvoj čitavog društva pa i saobraćaja, prouzrokovao je da parnjače i pruge uskog koloseka postanu deo železničke istorije. Ovu sudbinu, nažalost, nije mogla izbeći i jedinstvena u svetu šarganska osmica. Naime poslednji voz Šarganom prošao je 28. februara 1974 godine.
Umesto da nakon ukidanja ove pruge, poput brojnih evropskih železnica koje su najatraktivnije trase pretvarale u turističke i veoma profitabilne, i ovde to bude učinjeno ishitrenim odlukama proglašavane su nerentabilnim i uglavnom predavane opštinama bez nadoknade. Atraktivne i lepe železničke trase sa autentičnim objektima i istorijom za kratko vreme bile su uništene i rasprodate.

-- Simbolika broja 8 --
OSAM je broj koji u mnogim civilizacijama znači regeneraciju, uskrsnuće, blagodat, savršen ritam, osmi je dan dao novog čoveka od milosti. Posle sedam dana posta i pokore, osmi dan postaje izobilje i obnova. Kao 7+1 je broj oktave i ponovan početak. Osam je vetrova i međupravaca u prostoru. Osam takođe predstavlja parove suprotnosti. Osmougao je početak preobražaja kvadrata u krug, i obrnuto. U hrišćanskoj tradiciji znači regeneraciju. Otuda dve spojene burme (prstena) prave broj osam. Sud za krštavanje u crkvi obično je pravljen u obliku osmougla kao simbol mesta regeneracije. Osam je blaženstava...


[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]