-- Rok tri godine -- ...


Preduzeće "Feniks" je svoju deonicu od Užica do Kremana dugu 30 kilometara, odnosno do Vitasa 35 km, uspešno završilo zahvaljujući svom tehničkom direktoru inženjeru Boru Radenkoviću. Međutim preduzeće "Feniks" nije moglo da ispoštuje predviđeni rok gradnje 24. april 1924, nešto krivicom Direkcije za građenje, a prvenstveno zbog devalvacije dinara u to vreme. "Preduzeću je produžen rok prvi put do 30. juna 1924. godine, a drugi put do 30. januara 1925. godine, te je građenje trajalo tri godine i tri meseca". Licitaciona cena deonice Užice-Šargan od 35.810.832 dinara, na kraju je iznela 93.413.000 dinara. Na ovoj deonici pruge radovima su rukovodili šefovi sekcije inžinjeri: Milivoje Rašković, Nikola Đurić i Niko Martinović. Deonica Šargan-Mokra Gora -Vardište bila je i tehnički i građevinski veoma teška i izazovna. Već smo pomenuli da je ovu deonicu počela da gradi Austro-Ugarska 1916., kada je urađeno devet kilometara donjeg stroja pruge. Preduzeće N.Plavšić je iskoristilo izvršene radove i položilo kolosek koji je došao do samog podnožja Šargana.

Mesto do koga je došao taj kolosek, i danas se zove "Deveti kilometar". Ono je uzeto za glavno sedište građevinskih objekata Preduzeća Plavšić. Tu je instalirana žičana železnica koja je imala tri kraka, do najvećeg tunela na Šarganu u dužini od 1825 metara, druga, do stanice Jatare dužine 1926 metara i treća trasa je išla do trinaestog kilometra u dolini Kamišine dužine 1400 metara, što je ukupno iznosilo 4491 metar. "Žičana železnica bila je kapaciteta 5 vagona na sat ili 40 vagona dnevno i njome je prevučeno oko 12.000 vagona građevinskog materijala."
Na prostoru tzv. Devetog kilometra i u dolini reke Kamešine nikla su velika radilišta sa izgrađenim barakama za smeštaj radnika. Pored žičane železnice Preduzeće Plavšić imalo je i mašine za drobljenje kamena, spravljanje peska, pilanu i razne zgrade za stanovanje. "Ono je u ove investicije uložilo veliki kapital i kada je trebalo da otpočne rad na pruzi u velikom obimu, ostalo je bez para i posao nije napredovao po predviđenom programu. Posle raznih opomena preduzeću se posao morao oduzeti 13.jula 1923. godine i dovršiti u državnoj režiji putem Odbora."
Pošto su oduzeti radovi na dovršenju pruge Vardište-Šargan od Prduzeća Plavšić, "ministar saobraćaja obrazovao je 20. avgusta 1923. Odbor, u koji su ušli: g.Nikola Đurić, načelnik Direkcije za građenje, g.Hugo Kajncl i g.Nikola Đurić inspektori. U nadzorni odbor ušli su: g.Ognjan Kuzmanović, direktor za građenje, g.Vlada Babović, pomoćnik generalnog direktora i g.Đoka Jeftović, načelnik Generalne Direkcije.


[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]