-- Ratovi odlagali gradnju -- ...


Početak balkanskih ratova, a potom i Prvog svetskog rata privremeno je odložila izgradnju krajnje deonice zapadnosrbijanske pruge Užice-Mokra Gora-bosanska granica.
Okupacija Srbije u Prvom svetskom ratu od strane Austro-Ugarske početkom 1916. godine dovešće i do pokušaja okupatora da železničkom prugom spoji Vardište sa Užicem. Austro-Ugarska je smatrala da je Srbija konačno ušla u sastav ove monarhije.
Radovi na pruzi počeli su u proleće 1916. godine, po trasi koju su planirali austrougarski inženjeri. Radovi su dobro napredovali i izgrađeno je devet kilometara pruge do podnožja Šargana. U Mokroj Gori bila je podignuta i zgrada železničke stanice.
Problemi u izgradnji pojavili su se u savlađivanju šarganskog masiva. Danas se ne znaju sve pojedinosti oko okupatorske gradnje šarganske pruge. Zna se da su najduži tunel kopali ispod brda Budim na Šarganu. Kad se desila velika tragedija u tunelu (usled odrona kamena zatrpana je cela jedna smena radnika) radovi na pruzi su prekinuti. Stradali su ruski i italijanski zarobljenici.Tačan broj stradalnika se ne zna, a prema kazivanju meštana u Mokroj Gori, najverovatnije je smena brojala oko 200 radnika. Na ovu tešku tragediju podseća nas skroman spomenik od betona na brdu Budimu, na kome se od teksta sačuvale samo brojke godine izgradnje, 1916.
Od ovog poduhvata ostala je pripremljena trasa za devet kilometara pruge od Vardišta do podnožja Šargana.
Po završetku Prvog svetskog rata pristupilo se dovršenju preostale deonice železničke pruge Užice-Šargan-Mokra Gora na liniji Stalać-Vardište.

Projekat ove pruge uradili su inženjeri: Hugo Kajncl (bivši inspektor nekadašnjih bosansko-hercegovačkih železnica), kao jedan od projektanata ove pruge i njen realizator, još za vreme bivše Monarhije, zatim Andra Stanić, Ranisav Avramović, Milorad Milivojević, Vasa Marković, koji su sa srpske strane i kao bivši inženjeri na radu na ovoj pruzi, izveli prve poteze na njenoj trasi. Najinteresantniji deo trase odnosio se na savlađivanje visinske razlike između mokrogorske kotline i Šarganskog prevoja. Taj problem je rešen čuvenom šaraganskom "osmicom".


[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]