-- Do pruge licitacijom -- ...


Od inženjera veliki doprinos na njenoj izgradnji imali su i D.Karakašević, šef sekcije za građenje pruge od Kremana do Mokre Gore, kao i inženjer Miloš Skakić, koji je radio na mokrogorskom delu pruge.Trasa ove pruge od Užica išla je dolinom reke Đetinje sve do Šargana, ne računajući delimično skretanje od ove reke u kremanskoj kotlini. Na ovom delu maksimalan uspon iznosio je 14 promila. Od stanice Šargan-Vitasi do Kotromana inženjeri su uspešno rešili visinsku razliku na trasi pruge izme|u ove dve krajnje tačke od 354 metra, sa maksimalnim usponom pruge od 18 promila.
Na uzdužnom profilu trase, pruga je polazila iz Užica sa 400 metara nadmorske visine, u Staparima je bila na 521 metar, Vrutcima 584 metar, Biosci 636 metar, Kremnima 743 metar, u železničkoj stanici Šargan-Vitasi 806 metara, i najvešu visinu je imala u najdužem, šarganskom, vododelničkom tunelu 807 metara nadmorske visine, na Jatarama 701 metar, u Mokroj Gori 567 metar i u tunelu 53 na bivšoj granici Bosne i Srbije, imala je visinu 453 metra nad morem.

Šargansku prugu, kako najčešće zovemo ovu deonicu između Užica i Vardišta počela je da gradi Sarajevska direkcija 1. marta 1921.godine. Usled slabog napredovanja radova na pruzi, ministar saobraćaja Kraljevine SHS rešio je da način građenja ove pruge promeni i 9. oktobra 1921, pruga je izdata putem licitacije ne gradnju preduzeću "Feniks", od Užica do tunela u Šarganu za sumu od 35,810.835 dinara, a od Šargana do Mokre Gore zajedno sa tunelom ispod Šargana preduzeću Nikole Plavšića za sumu od 41.525.377 dinara.
Rok gradnje bio je 24. april 1924. godina. I deonica pruge Užice-Šargan bila je u građevinskom smislu veoma teška za gradnju, naročito na klisurastom delu reke Đetinje između Užica i Stapara, a potom i između Bioske i Kremana. Na tom delu izgrađeno je više tunela, potpornih zidova, mostova od kojih su se kao veći građevinski objekti izdvajali kameni i gvozdeni mostovi na reci Đetinji u samom Užicu i na ulazu u kremansku kotlinu. Na ovoj deonici prokopana su ukupno 22 tunela.
Trasa je bila duga 35 kilometara, i to: Užice-Stapari 8,9 kilometara, Stapari-Vrutci 5,5 Vrutci-Bioska 7,5 Bioska-Kremna 8,1 i Kremna-Šargan-Vitasi 5,0 kilometara.


[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]

[800x600] | [1024x768]