Šarganska Osmica - tehnički podaci

-- kolosek 0,76m

-- između stanica Šargan - Vitasi - Mokra Gora nalazi se:

-- stanica Jatare u 262km+250,36 (od Stalaća)

-- ukupno 20 tunela

-- najduži tunel je Šargan 1666,86m

-- ukupna dužina tunela 5445,22m

-- mostova 5

-- najduži most 44,30 na reci Kamešini

-- maksimalni pad 18 promila

-- poluprečnik krivina 120o

-- ukupna dužina pruge sa staničnim kolosecima između Šargan Vitasa i Mokre Gore 15440m

-- šarganskom osmicom savlađuje se visinska razlika od 300m na udaljenosti od 3,5km

-- radovi na izgradnji šarganske osmice počeli su oktobra 1921. godine

-- puštena u saobraćaj 02.02.1925.

-- saobraćaj obustavljen 28.02.1974.

-- početak rekonstrukcije i revitalizacije šarganske osmice 06.11.1999. godine

 
[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768] 

[800x600] | [1024x768]